نام من وصل است؛

ميشناسيدم؟

پيشه ام عشق است؛

ميشناسيدم؟

شهرت من؛

جاودانی است-

شهر من کشف است -

ميشناسيدم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
nazanin

نه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اينجا جای تو نيست..بدرود.. جالب بود.