به پيش رو و نهراس!

 

نگران نباش!

 

در دنيا بمان!

 

اما آلوده آن نشو.

 

تنها و خاموش دنيا را نظاره کن!

 

تنها و خاموش...............................

/ 0 نظر / 3 بازدید