پاییز

پرده به آتش می کشم،

تا آسمان سراسر ابر،

باابهت حجم خاکستری اش؛

خانه را به تمامی بیاکند... 

/ 1 نظر / 15 بازدید
ستاره

هنوزم هلاک آسمون خاکستری و سیگار گشیدن زیر بارونی... تنها زنی که آرمانها و رنگ و بوهاو خستگی ها و دلزدگی ها رو میبینه ولی لذت زنده بودن به تمامی رو هنرمندانه میبره... دوستت دارم سوزانا،