...

و اینک زیبایی خداوند را می بینم

که در همه موجودات عیان است

و در گناهکار و قدیس

یکسان خود را پدیدار می کند...

/ 0 نظر / 14 بازدید