زندگی شعری ابدی است

شايد با مداد شمعی روی ديوار

يا با بوسه زنی لوند

بر آينه-

با خاکستر سيگارهای خشم-

يا آ خرين جرعه بر خاکهای

مردی مطرود....

شعر است زندگی

شعری ابدی

با هر چه ميخواهی بنويس!

نوشتن رسالت است!!!!!

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید