تنها با تو ؛

و تنها با توست

هم آغوش گرم آغوشم ؛

جنون مسکر هستی ساز من-

که بودن در رگهای سرخ عشق زده ام-

می جوشد...

تنها با توست که سيب را نوازش می کنم؛

هيچ نيستی و همه چيزی...

/ 0 نظر / 3 بازدید