دکتر علی شریعتی:

خدایا! کفر نمیگویم، پریشانم،

چه میخواهی تو از جانم؟

مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی؛

خداوندا! تو مسئولی...

خداوندا تو میدانی که انسان بودن و ماندن

در این دنیا چه دشوار است...

چه رنجی میکشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است...

/ 1 نظر / 15 بازدید
IQ

خدايش بيامرزد... سه نقطه...