پروانه من

پروانه من در تاری افتاده که عنکبوتش سیر است.

نه می تواند پرواز کند

نه می تواند بمیرد...

( دانته آلیگیری)

/ 0 نظر / 21 بازدید