رفته ام

رسيده ام

تا مرد

تا اوج خشونت ديدار

جای دندان/بوسه بر گردن

جای لمس ناخنی بر پشت

رفته ام

رسيده ام تا درد

تا شکفتن

تا شکافتن

تا شکستن

در مرد....

/ 0 نظر / 3 بازدید