ای دريغ از تو!

که ندانستی و ندانستی که ندانسته چه خاليای اسف انگيز و هولناکی را به باده گساری پنهان روح بی شآنت فرا خوانده ای...

ای دريغ از تو......

/ 3 نظر / 3 بازدید
Mohammad

خوشحاال ميشم بهم سر بزنی