...

خاکستری باید

بر این همه آتش و آتش و شعله،

بر این همه دود که به نا کجای آسمان سر می کشد،

آشفته بازاریست این مجلس وبس مکاره این عروس هزار داماد!

هر جنبنده که میبینی

آتشی است در حرکت، در سوز،

نفرین بر این خاک میریزد از دوش ضحاکان...

خاکستری باید...

دعوت کنیم یاران! برادران!

این آسمان غمزده را!

چیزی نمانده است گویی

کین فلک مفلوک به دعوی حق

بر خاک فرود آید...

خاکستری باید،

صدای غرش عزیمت آسمان به زمین می آید...

/ 6 نظر / 16 بازدید
ستاره

تیغ کشیده ای بانو! یاد قطامه میندازی آدمو... ای عنصر شورشی شعله خیز..

MnsD

حرف سیاسی؟! اینجا؟! تو؟! هوا رو مه گرفته اینها که دیدی مه یی بیش نبودند اینجا ایران یعنی سرزمینی که هیچ گاه به وفق همگان نبوده و هر روز گروهی به سرکوب قدرتند. هیچکدام نمیتوانند دیگری را تحمل کنند پس اگر این برود و آن بیاید باز هم هوا همین رنگ است برای قشر دیگر. به جای تلاش برای انقلابی در پس انقلابی دیگر قدری درنگ شاید راه حلی. تو که میگویی سرد و گرم چشیده ای آیا ...؟!!!

سوزانا

به آتش: ه جای حرف زدن با بغض اندکی آرامش! دردت چیه که با این تندی حرف میرنی؟ مشکل شخصی با من داری آیا؟؟؟؟؟

ستاره

جناب آتش! فقط سکوت.

ر.عرفانی

نازنین بانو! روز و شب به تو میبالند. گر اندکی ناراست می گویند دوستان به دل مگیر که می دانم بزرگتر از آنی!

ر.عرفانی

نازنین بانو! روز و شب به تو میبالند. گر اندکی ناراست می گویند دوستان به دل مگیر که می دانم بزرگتر از آنی!