بار ها شب تولد عشق دل را هديه می دهی

 

و باری-به يکباره در ميابی که دلت مال توست!

 

می توانی ديگران را ماوا دهی؛

 

امما نمی توانی و نبايد که ببخشی؛

 

دل سکه نيست!

 

و ميرسد از راه خوش نفسی

 

که ميداندـمی خواندت-از بوی شيرين و شهوت انگيز عطر

 

رزت؛از لابه لای عشق مجنونت به مرگ و جاودانگی!

 

شب تولدش يک بوسه کافيست.............

/ 0 نظر / 3 بازدید