راز...

تو ساحل سبز شمالی

وحشی و خاموش

و هر موجت

آه...هر موجت

بوسه ای بر پیکر گستاخ من،

..........

/ 0 نظر / 13 بازدید