خسته نيستم

از تکرار مسطح راه

که صبورانه

به خلوت توام ميرساند

من عاشق يکتايی ام!

راه عاشق خلوص دوار من!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید