جنون برگهای مارس

به استقبال تابستانی زودرس می رود

و اشتهای باران است

که شهوت داغ زمين را

به بستر آبی رود می کشاند...

و بهار در آغوش تب زده تابستان ذوب می شود...

/ 0 نظر / 3 بازدید