به خلوت خزيده ام

ملامتم مکن!

عشق ديگر شرابی نيست که دفع خمارم کند....

/ 0 نظر / 2 بازدید