اگه ديوار بودم

ديوار نجيب يک زندان اصيل ميبودم.

اگه قفس؛

فقط واسه حبس هرچی پليدی.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید