درد من تنهايی نيست؛

درد من خويشتن بودن است!

درد من بی نقاب زيستن-

درد من بی پروای فردا بودن است!

درد من:

آه از درد من....

درد من

نشکفتن آلاله هاست...

درد من

پژمردن اين لاله هاست....

درد من

فردای بی خورشيد تو

درد من فردا شب بی ماه ماست!

درد من-

نه؛درد من نه از غم تنهايی است

درد من

درد من سوختن ترانه هاست....

/ 0 نظر / 3 بازدید