سحر با باد می گفتم حديث آرزومندی

 

 

 

     خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی..

/ 0 نظر / 3 بازدید