/ 4 نظر / 12 بازدید
IQ

عکس رو نشون نميده. عکسی که می ذاريد بايد تو اينترنت باشه. فکر می کنم اشتباهی شده باشه چون الآن فقط خودتون عکسو می بينيد؟؟؟!!!

همايون

روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران تا از دلم بشويی غم های روزگاران...

همايون

پيشاپيش تولد تو نازنين مبارک.. تو که هميشه سرشاری از معنا و لبريز از زندگی؛ تو که به معنای تام کلمه اوج زيبايی حياتی... تولدت مبارک...

همايون