می بينمت

ايستاده در روشنای محو

هنوز فرا می خوانی ام

به رهايی

به پر واز...

 

/ 0 نظر / 3 بازدید