...

هوا رنگ نارنج بالغ گرفت.

اداره ها تعطیل و کافه ها باز شد.

جاده ها کارناوال اتوموبیل هارا به جشنی پرشور نشستند.

من اما، عاشق ،

و باغ آبستن از پاییز مرا به زایمان شورانگیزش دعوت کرد.

عریان از رخت و پوشیده در برگ های رنگارنگ ،

دانستم که شاهزاده پائیزم...

/ 1 نظر / 19 بازدید