خميازه بهار در عروق برف فوريه ميخزد

چای در ليوان سراميک

مزه بخار سرد شيشه را

فراموش ميکند

شهوت شيرين شکلات

و معنويت نقره ای صليب

ميگويند:

 

منجی!تو در راهی!!!!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید