به سيب گاز ميزنم؛

به شکوفه فکر ميکنم؛

حوا از بهشت ميخندد؛

سيب بلوغ ميشود-

در عروقم ميدود؛

     ناگهان!

زن ميشوم!

/ 2 نظر / 3 بازدید
Reza

You have proved to be skilled in conveying your thoughts through writing and that's why the themes are so scattered any way I enjoyeed the variety

hesam

عجب نوشته های نازک غمناکی ... :|