وقتی که خوبی و هر روز آپ ديت ميکنی

 

همه واست کامنت ميذارن؛تازه! ميگن:يارو چه حوصله ای داره؛چه الکی خوشه؛حالا هر چقدر هم که مطالبت رو دوس داشته باشن.

 

ولی اگه چن روز غيبت بزنه هيشکی نميگه نکنه مريض شدی؛گرفتاری؛حالت بده يا اصلا مردی....

 

زود دس به کار ميشن؛پيش داوری ميکنن و به اين نتيجه ميرسن که:

ج ا ز د ی.....


/ 0 نظر / 3 بازدید