سربی مهربان نازنين

با خاموش صدايت به خويشم ميخوانی

در دل اشکهايت غوطه ورم

خاکستر نشين يک عمر!

يک عمر به قدمت جهان!

دوست دارمت؛ای آسمان....

/ 0 نظر / 3 بازدید