حفره های روحم پر ميشوند

از ابديتی مطمئن

و سرشار از بيکرانگی

خيره چشم ميدوزم

به بی پايان مسير

که نميدانم از کجايم

فرا خوانده

به کجا..............

/ 1 نظر / 2 بازدید
maryam

hi dear...I added your link in my site...best wishes