يک ضلع مثلثم رفته مرخصی؛

هنوز برنگشته

راستش گفت که ميخواد بره دنبال تکامل؛ولی حيوونی اونجوری که ما کاشف به عمل آورديم سرش به سنگ خورده؛کويا هوس کرده بره مربع بازی در بياره خلاصه مستطيل ها قاطی کردن و خلاصه حالشو بد کردن......

اگه از اين اداها در نمی اورد تا حالا يه دايره خوشگل شده بود.....

ما حرفی واسه کامل شدن/بودن نداريم که هيچ؛خودمونم دنبالشيم؛ولی هيش وخ تا حالا دل هيش خط . نخطه ای رو نشکونديم.....

اونم شايد بالاخره يه چيزی شده باشه.....قطری؛وتری؛عمود منصفی....

اگه پيداش شه بش ميگم چه جوری بدون کش و قوس دايره شه....

اکه پيداش شه....

/ 0 نظر / 4 بازدید