تو از بوی سوختن نان ميگويی

من به بازگشت نان به گندم اميدوارم

بوسه شيرينت مربايی است

به افول مربا به توت فرنگی می انديشم

کتاب ميخوانی:تمدن وحش/آغاز مدرنيته

پشت جزوه نقد ادبی مينويسم:

باز گشت انسان به غار!!!!!

/ 0 نظر / 5 بازدید