شاخه ای از اندوه

بر لبم روشن شد

سر گرفتم بالا

آسمان دلتنگ

خانه کرد در دل تنگ

چشم من باران شد

شاخه روشن غم بر لبم کم جان شد

دادمش هديه به دستی که نهد بر لب خويش....

/ 0 نظر / 2 بازدید