بدون شرح

دلم گرفته خدایا‌؛دلم تنهاست...

نه نجوایی که شوق انگیزد؛نه دستی که تنم بنوازد...

چه خاموشی سنگینی است بر لبهایم؛

که حتی نمیتوانم بگویم: عشق...

و آنچنان عاشقم که خاموشی ام تنها پرده دار راز منست...

/ 0 نظر / 14 بازدید