خوش آمدی!

به ضيافت لبخند؛

به جشن خنجر ها؛

که از سينی به سينه سفر ميکنند؛

مقدمت خير!

به پايکوبی پوتين!

به سربلندی سر نيزه!

به شام آخر سکوت بره ها..........

/ 1 نظر / 3 بازدید
hesam

عاشقان چنين اند ...