رمز واره شور

برای تو مینویسم،

دختر باکره امروز،

و تو؛

 زنی که تن بخشیده ای و هنوز نمیدانی عشق را چگونه میبازند!

زهرخند من برشما!

پیراهن برتن میدرم،

زیبا و مغرور؛

پیش چشمهای خالی از شور و سرشار از بزک شمایان چرخ میزنم، جرخ میزنم،

مست و وحشی و پرشور؛

خراشهای پشتم را ببینید!

بوسه دندان را بر ساقهایم!

جای ناخنهای مشتاق را بر بازوانم!

چشم بدرانید! خنده ام میگیرد...

چرخ میزنم عریان از رخت و پوشیده در وجد و سرور...

 

/ 4 نظر / 16 بازدید
مهدی عزبزی

سلام. یاد و خاطره قیصر امین پور گرامی باد. گفتی: غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟ شیرین من، برای غزل شور و حال کو؟ پر می زند دلم به هوای غزل، ولی گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟ گیرم به فال نیک بگیرم بهار را چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟ تقویم چارفصل دلم را ورق زدم آن برگهای سبِِِِزِِِ سرآغاز سال کو؟ رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند حال سؤال و حوصله قیل و قال کو؟

pk

اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن! در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است

بهین اربابی

- برای وبلاگ سوزانا عرفانی(نامه زده بود) :: در شعر :: سلام ساده : در این روزگار سریع / شلوغ ‘ مجبور شدم مکث ...و بایستم و شعرتان را بخوانم. -- چه شعر رشیدی - و مهم اینکه با نیم نگاهی به بعضی شعرهای دیگرتان ‘‘ میبینم / حسم میگوید که مشخصا نسبت به مثلا دو سال پیش چقدر عمیق شده اند(حداقل در تکنیک و ... نمیدانم). و ... یا ... یا شاید نیز که من تغییر کرده ام(و مثلا سواد دارتر شعری؟) . و بهرحال ... بگذریم که میگذرد. _______________ - کار شاعر(شعر) این نیز است که مثلا بگویدمان که >باختن< نه آسان است و نه کار هرکس و ناکس- و نیز هنر است چگونه ها باختن. و...و چه مهم است ندانستن ها. ___________________________ - و بهرحال ممنون از این شعر لذیذ : و ببخشید از این یادداشت سریع اینترنتی. _________________________ روزگار به کام و آهسته / آهسته؟ __________________ بهین اربابی :: 12-8-89

بهین اربابی

سلام / عذرخواهی ساده / سریع : - اگر زحمتی نیست و ممکن است؟ لطفا >خط اول< پیام من را حذف کنید(اشتباه لپی بوده است). ___________________------ - ممنون : ب اربابی :: 20-8-89