باران و آفتاب

ابر خاکستری چان آسمان را می پوشاند که افق تا افق سربی می ند.

باران هم عاشقانه بر همه چیز بوسه می زند، گویی عاشقی سیری ناپذیر از آغوش محبوب...

روز دیگر آفتاب آغوش سرد از باران را غرقه در گیسوان طلائی می کند...

 

و زندگی زیباست...

آنقدر زیبا که گاهی به راستی نفس گیر...

/ 0 نظر / 29 بازدید