بدون شرح, در انتظار پاسخ

تنها به این دنیا می آییم و تنها هم از این دنیا می رویم.

تا حالا چقدر به لحظه تولدمان فکر کرده ایم؟ چقدر به سفر نهاییمان؟ چفدر به ره توشه مان؟

تنها می آییم و تنها میرویم، ولی در درازای زندگی چه؟ باز هم تنهاییم؟ پیوند ها، دوستی ها، روابط ، برای چیست؟

اجتماع؟ گردهمایی ها، آمد و رفت ؟

همه سلولهای پیکره بشری در ارتباطند ولی هیچ کام فادر به بیان علت و میل شدید به تنهایی که در نهاد هریک از ماست نیست.

در طول مدت زنده بودن چقدر زندگی میکنیم؟

لحظه های ناب زندگی کدامند؟ هماغوشی دو دست؟ از دوجنس؟ هریک در جستجوی زیرساخت آن دیگری...

یک سوال:

آیا تا به حال برای لمس دست کسی و جستجوی روحش از ورای دست لحظه شماری کرده اید؟

آیا به حس اصیل لامسه که چشم روح ماست دقت کرده اید / اندیشیده اید؟

آیاتا به حال طول مدت یک بوسه را زندگی کرده اید؟

آیا تا به حال لحظه تماس چشمی تان با محبوب را طولانی کرده اید؟

چقدر بی پروا و کولی وار نگاه کرده اید / می کنید ؟

آیا شرم حضور را میشناسید؟ با حجب آشنائید؟

آیا غرور را دوست دارید؟ ( پاسخ مثبت شما تا سفم را به حالتان برمی انگیزد...)

آیا این مظاهر ساده و زیبا و این لقمه های کوچک را آرام و بی دغدغه مزه مزه کرده اید / می کنید؟

یا جسم را به تمامی و یکجا و تنها برای بلع در یک لحظه انتخاب میکنید؟

آیا شما به عشق سودایی اعتقاد دارید؟ یا عشقی لطیف و عمیق که مثل کهنه شراب خنلر شیراز در عروق میخزد و تا عمق جان رسوخ می کند...؟

آیا از جان کلام افراد در میابید که با شما چگونه اند؟

آیا مصرید که محبوب بداند اورا خواهانید؟ همه بدانند؟ و تحسین شوید؟

یا آتش رازتان را افروخته در دل خوشتر میدارید؟

آیا محبوب را آزاد میخواهید؟ خویشتنش را آنگونه که هست میپذیرید؟ یا گردنش را مزین به گلوبند مروارید میپسندید؟

.................................................................................

شما را نمی دانم. اما به نظر من نبود و کمبود این بوسه ها و این گلهای ظریف است که زندگی ها را  با روزمردگی ( و نه روزمرگی) هماغوش می کند.

( منتظر پاسخهای شما- اگرجوابی هست- در پست الکترونیک هستم)

 

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
reza

salam vaghaan ghashnag bood . be tore mamoole afkare u setudanist. shayd yeki az natayeje tanhayee orooje afkaar bashe. nemidoonam.shayad vali midooonam ke har chizi bahayee dare!!!!ta jaei ke man midoonam