امروز يک نفر-

يک نفر دلسوز به من گفت:

ممکن است مرگت نوشيدن نوشيدنی محبوبت باشد!

اين يک پيشبينی است؛پس مراقب باش و ننوش....

و من ده ها و صد ها از نوشيدنی نازنينم نوشيدم...

آه  ...چطور ممکن است؟؟؟؟شوکران مهربانم مرا ...؟؟؟؟؟

/ 2 نظر / 3 بازدید
amir

سلام عزيز به روزم . بازديدت ، نظرت ،موجب شاديست با اومدنت تشويقم کن برای نوشتن و بازديد دوباره برای هميشه در ضمن هر وقت اپ کردی و ما رو قابل دونستی اطلاع بده

mast

سلام ... وبلاگی خوبی داری من اولين بار بود ميآمدم دوست داشتی به ما هم سر بزن مست و شاد باشی