×××

آسمان را میبینی؟

چشمهایم را به آسمان وام داده ام تا ببارند،

این آسمان آنقدر می بارد تا تو لبخند بزنی...

 

/ 0 نظر / 19 بازدید