دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت......

رخت بر بنم و تا ملک سليمان بروم............

/ 0 نظر / 3 بازدید