زین پس!


 
     دیگر از آغوش نخواهم گفت!
          از شراکت نیز؛
            
              تا پایان جهان از آن تنهایی خواهم بود و تنهایی از آن من!
              حلقه بندگیش در انگشت کرده ام و تا واپسین دم عروس
              نیکروز تنهایی خواهم بود...
 
تنهایی از آن منست و من از آن تنهایی...

/ 6 نظر / 12 بازدید
بهنامترین

و تو تا پایان جهان تنها و تو با مرگ و دریا هم آوازی و میدانی که در آبشار رویاها خنک ماندن بی معنیست و در این افتادنها تو تنهایی تو و آن قطره ی باران که در افتادن در این اعماق فراموشی تا آخر دنیا تو آن قطره ی باران تنهایی.

liopozo

حكم مرگ مرا امضا مي كنن ، پليدان عاشق كش . تيرباران نفرت مي شوم مني كه عشق را مي بويم. سجده وصال مرا كدام ابن ملجمي غرق خون كرد ؟ ايمانم نمي ميرد ؛ طناب دار را مي بوسم .

IQ

تنهایی تنها برازنده آفریدگار است... سه نقطه...

محبوب

من باهاتم آبجی!!! [عینک]

مرضيه

تنهايي سهم كمي از آشناييهاست...