دستهايت

اگر آتش است

من هيزمی نابم

اگر کوهی از يخی

من جاودانه فسيل عصيانم...

/ 0 نظر / 3 بازدید