امروز نه موسایم

در انتظار معجز؛

آن بره گمکرده ره در بیابانم

که خدای موسا را

به شبانی ام گمارده ام...

/ 1 نظر / 12 بازدید
مرضيه

آنقدر عميقه كه نمي دونم چقدر ازش تعريف كنم يا چطوري تعبيرش كنم خيلي به دلم نشست. مثل يك برق عجيب در دل