تنهايی است؟

نه-

درزمان شکستن است-

و در شکم چسبناک عنکبوتی پير

دفن شدن

نامت چيست؟

            مطرود.....

/ 0 نظر / 3 بازدید