من از شهر شما می کوچم؛

 

ای سربی نشينان!

غم پرستان!

ننگ بادم گر دگر هم جامتان گردم!

/ 0 نظر / 3 بازدید