به تو كه فكر ميكنم پر ميگيرم

 جاری ميشوم سيلاب طوفان ...و تويی تنها كه منجی ميشوی عاشقانه به تو عشق ميورزم...
/ 1 نظر / 3 بازدید
فرخ

سلام ... زيبا می نويسی!! ادامه بده ... تا بعد