مژده ای زندانيان!

من به جای دستان خسته تان زنجير ميگسلم...

من به جای نايتان فرياد ميکنم...

مژده ای ديوانگان!

من به جای شما ديوانگی ميکنم....

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید