شايد دوران با تو بودن

 

کابوس ابلهانه روسپيی

 

از قرن ۱۹ بود

 

شايد عشق تو

سقط جنين ناشيانه ای بود

که فرزند ناقص طبيعت

-عشق کور و بی ادراکت-

در دامنم ببالد

و چون انگشت هوسباز شهوت

بر لبانم مهر نهد.

/ 0 نظر / 3 بازدید