اعتراض

گفته ام:
میدان رقص است اینجا که میبینی!
به ریش مردم نادان برقص!
با ترانه
با صدای باد و باران
در خیابان؛کوچه ها
تنها برقص!
با صدای خسته و کشدار استاد
روی چرتش پشت میز
تنها-تنها برقص!
در بادکنک آدامس سیما
با شعله فندک فرهاد برقص!
چشمک فریدون شو؛
در اخم زشت صورت زیبای شهلا برقص!
بوسه پرویز شو!
در شرم زیبای چهره زشت نازی برقص!

با لیلی و مجنون برقص...
دست هارا ببین!مشت هارا!
شعار شو! روی دیوارها برقص!
قیچی شو؛سانسور شو؛
به ریش شاعر و نابغه برقص!
گلوله شو در قلب ها؛
خون شو ! بر سنگفرش برقص...

/ 2 نظر / 14 بازدید
بهین اربابی

- نقد سریع اینترنتی-… : کلا شعر حتما لذیذ-جذابی است( حداقل در این اینترنت خوانی لعنتی) : ____ - نقد یک : عنوان شعر, مناسب است : و پس ... و پس به شعر ضربه زده است : و مفاهیم و حس شعر را ضربه زده : --»» ابهام شعر را گرفته : رفع ابهام نموده : ( در کتاب این مساله را چند بار توضیح داده ام) : - بهرحال عنوان یک شعر مهم است : ____ --»» و بهرحال کلا شعر قوی است : و بخصوص… از جهت نوعی حماسی بودن : عصبانیت و طعن تلخ شاداب : عصبانیت شاد : --»» و نیز تکه های مستقلا عالی ای دارد : و مثلا : { چهره زشت نازی} --»» عیب همیشگی شعر شما را نیز دارد : نکات اضافه ای که باعث میشود در زوغ بزند و آنرا شعر خوبی ندانیم : ( مثل مثلا یک جزئ بد در یک لباس عالی) : --»» و نیز آخرش ضمن قشنگ بودن , کلیشه ای و شعاری و نتیجه گیری دار شده است : --»» --»» تاکید همیشگی : نباید آزادی خواننده را گرفت : --»» و بعبارتی : تفکر وظیفه و متعلق {من خواننده} است و نه { شمای شاعر}. _______ - نکته اصلی : مزد این نقد خوبم : چند پست ریز و ساده نوشته ام

بهین اربابی

بقیه نامه که در نامه قبلی جا نشده است : : .... ____ _______ - نکته اصلی : مزد این نقد خوبم : چند پست ریز و ریزه نوشته ام , در روز انتخابات( احتمالا در خلاف جهت مواضع شما) , میل دارم نقدی حاشیه ای نمایید( چون ناشی اینترنتی هستم و این فضا را نمیشناسم : و مثلا دردسر نمیخواهم) : بهرحال در این دو جا نوشته ام( اگر حوصله و … بود ؛ نقدم- نقد شمرآنه نمایید) : --»» آدرس ها : http://forum.hammihan.com/showthread.php?t=13416&page=8 - http://khabgard.com/?id=1205359508#comments - با تشکر از آشنای ناشناس اینترنتی خودم : و ببخشید از این سرعت نوشتن و … : اینترنت است دیگه : - بهین اربابی : 28-12-86