پای در رکابم

سفری بس نا معلوم

مقصدی از ابتدا بی آغاز

بی آغاز و به وسعت پهنه سرخ بودن-

 

روشن؛شفاف؛اميد بخش

به سرشاری باران سحرگاه

سفری از آغاز بی آغاز!

/ 0 نظر / 3 بازدید