مرگ خواهی

دستهایم کو؟

دستهایم برای دوباره ساختن

و چشمهایم؛

چشمهایم را گشوده می خواهم

برای دیدن کامل- کامل

تمام زوایای مرگ را...

مرگی گرم و رنگ رنگ

و گوشهایم

به شنیدن نرمانرم گامش...

دستهام خواهندت ساخت!

و مرا جنون بنفش پرواز-

پرواز میان فضای مانوس

بودن و مردن

تن پوش میشود؛

دستهایم را می جویم...

/ 3 نظر / 13 بازدید
شادی

قشنگ بود،يه سرم به من بزن خوشحال می شم

سام

مرگ... باز داری از مرگ ميگی... ما منتظر يه رويداد بزرگ می مونيم سوزانا.

IQ

کفشهايم کو؟ چه کسی بود صدا زد يابو... زيبا بود، مثل هميشه. من وقتي آپ نشه يه وبلاگي مجبورم برگردم قديمي ها رو بخونم و كامنت بذارم. چه كنم ديگه؟