فکر توست؛

انديشه هستن تو

که موذيانه در من ميخزد

به صداقت آينه سوگند

که ميخواهم نباشی.....

قسم ميخورم

به نارنجی تن پوشم

و به ثانيه ها

که به جای نوازش

بر دستهايم ميدوند.....

قسم ميخورم به ديوانگی ات

که به شيشه عطرم سريده

ميخواهم که نباشی......

و انديشه هستن توست

که موذيانه در من ميخزد........

/ 0 نظر / 3 بازدید